Pressmeddelande | Halveringen av rutavdraget vid årsskiftet har inte gått hem hos svenska folket. Mer än varannan vill att maxbeloppet ska återställas till de 50 000 kronor om året som gällde tidigare – eller höjas ännu mer. Det visar en ny undersökning som Sifo gjort åt serviceföretaget Hemfrid. 

– Rutavdraget har gjort det möjligt för fler att ta hjälp i hemmet och underlättat livspusslet för många familjer. Rut har dessutom varit en effektiv integrationsmotor och skapat tiotusentals nya jobb för människor som ofta stått långt ifrån arbetsmarknaden, säger Hemfrids vd Maria Andersson.

Nästan hälften av svenskarna, 45 procent, vill att rutavdraget ska återställas till 50 000 kronor om året. Det är mer än dubbelt så många som de 22 procent som vill att taket ska ligga kvar på den nya nivån 25 000 kronor. Siffrorna är i princip desamma för kvinnor och män.

Dessutom tycker var tionde svensk, eller nio procent, att taket ska höjas till 100 000 kronor.

– Det är olyckligt att regeringen halverade rut och gjorde det svårare för svenskarna att ta hjälp i vardagen, särskilt eftersom avdraget utvidgades till fler tjänster den första augusti. Genom att höja taket igen, eller separera rut och rot, kan regeringen ge goda förutsättningar för en tillväxtbransch som skapar många viktiga jobb, säger Maria Andersson.

I dag räknas rut- och rotavdragen ihop, vilket har fått kunder att tveka att köpa hushållsnära tjänster sedan taket halverats. Tillväxten i branschen har stagnerat efter årsskiftet, i skarp kontrast mot de senaste årens starka tillväxt. Under årets första sex månader gjorde 470 000 personer avdrag för hushållsnära tjänster. Det är en ökning med marginella 0,5 procent, jämfört med ökningen på 11 procent under samma period 2015.

I fjol gjorde 668 000 svenskar rutavdrag, mer än var tolfte skattebetalare. Avdraget är sedan årsskiftet 2015/16 maximalt 25 000 kronor per person och år, hälften så mycket som tidigare. För den som även gör rotavdrag kan maxbeloppet bli lägre, eftersom rot och rut räknas ihop. Den första augusti utvidgades rutavdraget till att omfatta fler tjänster och numera ingår fler trädgårdstjänster, flyttjänster och IT-tjänster.

 

© Fakta: Hemfrids undersökning
Mätningen genomfördes av Sifo mellan den 8 och 16 juni 2016. 1 000 personer tillfrågades.

Rutavdraget tillät fram till förra året att hushållsnära tjänster kunde dras av i deklarationen till ett belopp av upp till 50 000 kronor per person och år, tillsammans med ev. ROT-avdrag. Från och med i år har avdraget sänkts till 25 000 kronor per person och år. Vad tycker du att man skall göra med rutavdraget? Skall det…

Alla Kvinnor Män
Tas bort helt 12 % 10 % 14 %
Begränsas till nuvarande 25 000 kr per år 22 % 22 % 22 %
Återställas till 50 000 kr per år 45 % 46 % 44 %
Ökas till 100 000 kr per år 9 % 7 % 12 %
Tveksam, vet ej 11 % 14 % 8 %
Totalt 100 % 100 % 100 %